Μπορείτε να επικοινωνείτε στο email

studiopressbg@gmail.com

10 Οκτωβρίου 2014

ΝΑΥΠΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες του τριήμερου συνεδρίου με τίτλο «Περιβάλλον – Δημόσιες Συμβάσεις: Νεώτερες εξελίξεις – Προβληματισμοί», που διοργανώνει η Ένωση Μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014, στο Ναύπλιο.


Σκοπός του συνεδρίου, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013 του υπουργείου Περιβάλλοντος, είναι η παρουσίαση και η εμβάθυνση στις νεώτερες εξελίξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και νομολογίας, σε κρίσιμα ζητήματα του Δικαίου του Περιβάλλοντος και του Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων.

Στο συνέδριο λαμβάνουν μέρος, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με τη συμμετοχή Δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και των Πολιτικών Δικαστηρίων και την ειδική παρουσία αντιπροσωπειών των Γενικών Διευθύνσεων Δημοσίων Συμβάσεων και Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμοδίων εθνικών οργάνων.

Το συνέδριο ξεκινησε το απόγευμα της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου 2014 με εναρκτήρια ομιλία του κ. Joaquim Nunes de Almeida (Διευθυντή Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), μετά από χαιρετισμούς που θα απεύθηναν ο Υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης, ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς και ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν σε παράλληλες συνεδρίες με δύο θεματικές ενότητες: «δημόσιες συμβάσεις» και «περιβάλλον».

Την πρώτη ημέρα εργασιών υπήρξε κοινή εναρκτήρια συνεδρία για τις δύο θεματικές ενότητες με προεδρεύοντα τον κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο, επίτιμο Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και θεματική που αναφέρεται στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων.

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στη θεματική ενότητα «Δημόσιες Συμβάσεις» θα διεξαχθούν συνεδρίες με θέματα «σύναψη και εκτέλεση δημόσιας σύμβασης», «ανάθεση δημόσιας σύμβασης – αναθέτουσες αρχές», «ΣΔΙΤ – Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα», «αρμοδιότητες Ελεγκτικού Συνεδρίου». Παράλληλα, στη θεματική ενότητα «Περιβάλλον» θα διεξαχθούν συνεδρίες με θέματα «αυθαίρετη δόμηση», «χωροταξικός σχεδιασμός», «ειδικά ζητήματα πολιτιστικού περιβάλλοντος», «επεμβάσεις σε δάση – διαχείριση υδατικών πόρων και αποβλήτων».

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στη θεματική ενότητα «Δημόσιες Συμβάσεις» θα διεξαχθεί συνεδρία με θέμα «δικαστική προστασία και εναλλακτικές μορφές» ενώ στη θεματική ενότητα «Περιβάλλον» θα διεξαχθεί συνεδρία με θέμα «ειδικά ζητήματα δόμησης». Τα πορίσματα του συνεδρίου θα συζητηθούν σε κοινή συνεδρία την Κυριακή το μεσημέρι, ενώ το πέρας των εργασιών θα κηρύξει ο κ. Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.STUDIO B&G

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναγνώστες