Μπορείτε να επικοινωνείτε στο email

studiopressbg@gmail.com

21 Νοεμβρίου 2014

ΣΥΝΟΔΙΚΉ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ


Πρῶτος Ἐπίσημος Συνοδικός Ἑορτασμὸς Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης


Ἀριθμὸς Πρωτ. γ - 2054


ΑΘΗΝΑΙ 1 / 14 - 11 – 2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Γνώρισμα τῆς ἀληθινῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι νὰ ὑφίσταται κατὰ καιροὺς διωγμοὺς ἐκ μέρους τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου τούτου. Ὁ Ἱερὸς ἡμῶν Ἀγὼν ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ὑπέστη αἱματηρὰς διώξεις, ἤδη ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ἑορτολογικῆς ἀποστασίας, προιμίου οὔσης τῆς Οἰκουμενιστικῆς λαίλαπος.Τὸ πρῶτον θῦμα τῶν διωγμῶν αὐτῶν, ἡ Πρωτομάρτυς τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος, ὑπῆρξεν ἡ Νεομάρτυς Αἰκατερίνη (Ρούττη). Αὕτη ἡ γενναιόψυχος δούλη τοῦ Θεοῦ, βλέπουσα τὰ διωκτικὰ ὄργανα νὰ ἐπιτίθενται εἰς τὸν Ἱερέα τῶν Ὀρθοδόξων, προέταξε τὸ σῶμα αὐτῆς καὶ ἐδέχθη ἐκείνη, ἀντὶ τοῦ Ἱερέως, τὸ θανάσιμον πλῆγμα ἐκ τοῦ ὑποκοπάνου τοῦ τυφεκίου τοῦ διώκοντος ἀστυνομικοῦ. Ὅπως δὲ χαρακτηριστικῶς ἀναφέρει ὁ ἱστοριογράφος τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος μακαριστὸς Μητροπολίτης Πενταπόλεως κυρὸς Καλλιόπιος, ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία Αὐτῆς δὲν ἦτο ἁπλῆ κηδεία, «ἀλλὰ ἱερὰ Λιτανεία μαρτυρικοῦ Λειψάνου. Χιλιάδες πιστοὶ συνώδευσαν τὴν πομπὴ κρατοῦντες ἄλλοι ἄνθη, ἄλλοι λαμπάδες καὶ ἄλλοι φοίνικες».


Ὅθεν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 5ης /18ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., προέβη εἰς τὴν διαπίστωσιν τῆς ἤδη μεταξὺ τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ἀναγνωριζομένης ἁγιότητος τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης.


Ὁ πρῶτος ἐπίσημος Συνοδικὸς ἑορτασμὸς τῆς Νεομάρτυρος θὰ λάβῃ χώραν τὸ ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 14ης /27ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ. (ὥρα 17:00), διὰ τῆς τελέσεως τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Τιμίου Σταυροῦ Μαγούλας Ἀττικῆς (Συνοικισμὸς Νέος Πόντος), καὶ τὴν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 15ης / 28ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ. (ὥρα 06:00), διὰ τῆς τελέσεως τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου εἰς τὸν αὐτὸν χῶρον, οἱ δὲ δυνάμενοι προτρέπονται ὅπως προσέλθουν.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος


Πληροφορίες γιὰ τὴ μετάβαση στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ Μαγούλας, ἐνόψει τῆς Ἀγιοκατατάξεως Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς βρίσκεται στὸν οἰκισμὸ «Νέος Πόντος», στὴν ὁδὸ Κρήνης.

Μπαίνοντας στὸν κεντρικὸ δρόμο Μαγούλας,ποὺ ὀνομάζεται Ἡρώων Πολυτεχνείου, στὸ Δημαρχιακὸ Μέγαρο ὁ δρόμος συνεχίζει ἀριστερὰ καὶ ὀνομάζεται Λεωνίδα Στάμου.

Στὰ 100-150μ. βρίσκεται ἡ στάση «ΦΟΥΡΝΟΣ»,ὅπου περνοῦν δύο (2) λεωφορεῖα ποὺ ἐξυπηρετοῦν γιὰ τὸν Ἱερὸ Ναό, τὸ 863 καὶ τὸ 861. Ἀπὸ ἐκεῖ μπορεῖ κανεῖς νὰ συνεχίσει μόνο πεζὸς γιὰ περίπου 800μ.,καθὼς τὸ λεωφορεῖο δὲν περνᾶ ἔξω ἀπὸ τὸ Ναό.

Ἀπὸ Ἀθήνα γιὰ Μαγούλα:

Μὲ προαστιακὸ ἀπὸ τὸ Σταθμὸ Λαρίσης μέχρι τὰ Λιόσια καὶ ἀλλαγὴ γραμμῆς προαστιακοῦ γιὰ Μαγούλα, ἀπὸ ἐκεῖ μὲ τὰ λεωφορεῖα 861 ἢ 863.

Ἐπίσης, ἀπὸ Ἀθήνα μὲ τὴ Γραμμὴ Λεωφορείου 865 (Πλατεία Κουμουνδούρου – Μάνδρα) καὶ μετὰ μὲ τὰ λεωφορεῖα 861 ἢ 863.

Ἀπὸ Πειραιὰ γιὰ Μαγούλα:

Λεωφορεῖο 845 (Πειραιὰς - Ἐλευσίνα) καὶ μετὰ τὸ λεωφορεῖο 861 ἢ 863 (Ἐλευσίνα - Μάνδρα).

Ἢ μὲ ἡλεκτρικὸ Πειραιὰς- Νερατζιώτισσα καὶ μετὰ μὲ προαστιακὸ μέχρι Μαγούλα, μετὰ λεωφορεῖο 861 ἢ 863.

Ἢ μὲ προαστιακὸ Πειραιὰς - ΣΚΑ καὶ ἀλλαγὴ γραμμῆς μὲ προαστιακὸ μέχρι Μαγούλα καὶ μετὰ μὲ τὰ λεωφορεῖα 861 ἢ 863.

Ἀπὸ τὶς Ἀχαρναὶς:

Μὲ τὸ λεωφορεῖο 879 μέχρι τὸ Θριάσιο Νοσοκομεῖο καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ τὰ λεωφορεῖα 861 ἢ 863.

Ἀποβιβάζεστε στὸν Συνοικισμὸ «Νέος Πόντος», ὁ Ἱερὸς Ναὸς βρίσκεται ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κρήνης , στὴν εἴσοδο τοῦ Συνοικισμοῦ.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναγνώστες