Μπορείτε να επικοινωνείτε στο email

studiopressbg@gmail.com

03 Μαΐου 2015

Αρτέμιος αντιγράφει Ματθαίο;


Αρτέμιος αντιγράφει Ματθαίο;
του Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου
Η Εκκλησία της Σερβίας 67 χρόνια μετά από την Εκκλησία της Ελλάδος, καλείτε να ζήσει ένα όμοιο πειρασμό με αυτόν που βιώνει από το 1948 η Ελλαδική και κατ΄ επέκταση η Ελληνόφωνος στην Οικουμένη Ορθοδοξία, χωρίς να μένουν απείραστα τα νεώτερα Πατριαρχεία και η Εκκλησία της Κύπρου.
Τότε κατά μήνα Σεπτέμβριο, ο αντικανονικά χειροτονηθείς το 1935 Επίσκοπος Βρεσθένης Ματθαίος Αγιορείτης (με επώνυμο Καρπαθάκης ή Καρμπαδάκης) και αφού είχε καθαιρεθεί της Αρχιερωσύνης λίγο μετά την λήψη της, μαζί με τους ακόμα τρείς που χειροτονήθηκαν προ αυτού, αλλά και τους τρείς χειροτονήσαντας, προβαίνει σε χειροτονία Επισκόπου.
Προβάλλοντας τον εαυτό του ως τον μόνο επί γης ορθόδοξο Επίσκοπο, και ενώ ζουν ο ένας από του χειροτονητές και υπάρχει ως Επίσκοπος Παλαιοημερολογίτης και ένας από αυτούς που χειροτονήθηκαν μαζί του, χειροτονεί τον αρχιμανδρίτη Γεδεών Ξενοφωντινό (με επώνυμο Πάσιος), Επίσκοπο Τριμυθούντος και μαζί του χειροτονεί ακόμα τρεις. 


Σήμερα από αυτές τις χειροτονίες υπάρχουν τέσσερεις αλληλομαχόμενες παρατάξεις επισκόπων, που θεωρούν εαυτούς τους μόνους επί γης γνήσιους Ορθοδόξους Χριστιανούς.
Μετά από σημερινό δημοσίευμα του Επισκόπου πρώην Ζαχουμίου Αθανασίου, επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες μέρες, ότι στην Σερβία έχουμε επανάληψη του τολμήματος του Βρεσθένης Ματθαίου από τον επίσης καθηρημένο από την εκεί τοπική Εκκλησία, Επίσκοπο Ράσκας και Πριζρένης Αρτέμιο.
Ο Αρτέμιος, γεννημένος ο ίδιος το 1935, χειροτόνησε μόνος του την Κυριακή 26 Απριλίου, 2015, ως "Χωρεπίσκοπο του", με τον τίτλο Παλαιάς Ράσκας και Λόζνιτσα τον επίσης καθηρημένο Ηγούμενο Νικόλαο. Τούτο αν κρίνουμε από τα εν Ελλάδι, θα οξύνει περισσότερο το πράγματα, αφού ενώ όλοι εύχονταν ή περίμεναν το γεγονός της επιστροφής στην κανονικότητα του Αρτεμίου και των οπαδών του, το κίνημα του πλέον, μπορεί να χρονίσει, παρασύροντας αφελείς κάτω από τον μανδύα της γνησιότητας.
Η ένσταση και η με ελευθερία διαφωνία μας για λόγια ή πράξεις σε θέματα πίστεως ή παρεμφερή, ακόμα και ανωτέρων μας κληρικών, πρέπει να γίνονται εντός της Εκκλησίας, όσο και αν αυτό σημαίνει πως ο διαμαρτυρόμενος θα βρεθεί στο πυροβλητό των ελγχομένων. Σχίσματα και αποτοιχίσεις δεν φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά ταλανίζουν το σώμα της Εκκλησίας και την ενότητα για την οποία μίλησε ο Χριστός στην Αρχιερατική προσευχή του.
Ας ευχηθούμε να διαψευσθούν οι φόβοι μας και να μην βιώσουν οι αδελφοί Σέρβοι κάτω από το "αντιοικουμενιστικό λάβαρο" τα όσα υπό το λάβαρο του παλαιοημερολογιτισμού βιώνει η Ελλάδα με τις κοντά είκοσι "Συνόδους Επισκόπων" των αυτοαποκαλουμένων Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναγνώστες