Μπορείτε να επικοινωνείτε στο email

studiopressbg@gmail.com

07 Φεβρουαρίου 2022

Μενδώνη σε Ανδριανό: Την Τρίτη 8/2 στο ΚΑΣ η προστασία και ανάδειξη των μυκηναϊκών τάφων στον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Ναυπλίου
Στην 952/14.1.2022 Αναφορά που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης των μυκηναϊκών τάφων στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Ναυπλίου, απάντησε η αρμόδια Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη.

Στην απάντηση της Υπουργού αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η αναφερόμενη στην Ερώτηση Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, που υπεγράφη στις 03/07/2019 μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου, έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ».

Ειδικότερα, η εν λόγω Προγραμματική περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και έργου ανάδειξης των μυκηναϊκών τάφων που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο του έργου κατασκευής νέου κτηρίου κτηρίου για τις ανάγκες του συσσιτίου του Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Ναυπλίου.

Η Προγραμματική έχει συνολικό προϋπολογισμό 100.000,00€, με χρηματοδότηση από τις πιστώσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και είχε προβλεφθεί η λήξη της την 2-7-2021, ενώ η διάρκειά της παρατάθηκε έως την 2-07-2022, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών της.

Το έργο υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, απολογιστικά και με αυτεπιστασία. Η αναφερόμενη στην Ερώτηση μελέτη, με τίτλο «Σχεδιασμός διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου και προστασία, ανάδειξη, επισκεψιμότητα των εκεί σωζόμενων Μυκηναϊκών τάφων», ανατέθηκε από την Εφορεία, κατόπιν του από 21/05/2021 Πρακτικού της Κοινής Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής. Η εν λόγω μελέτη (αρχιτεκτονική, φωτισμού και προμελέτη στατικών) παρελήφθη από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής με το από 12.11.2021 Πρακτικό της. Εν συνεχεία, εστάλη σε ηλεκτρονική μορφή από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας στις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ στις 29-11-2021, και σε φυσική μορφή στις 8-12-2021. Κατόπιν επεξεργασίας του φακέλου της εν λόγω μελέτης από τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, το θέμα θα εξεταστεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στις 8-2-2022, για την κατά νόμο γνωμοδότηση.

Το ΥΠΠΟΑ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Ενορία του Ι. Ναού Ευαγγελίστριας Ναυπλίου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση προστασίας και ανάδειξης των μυκηναϊκών τάφων που αποκαλύφθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του ναού της Ευαγγελίστριας και της ένταξής τους στο πλέγμα των επισκέψιμων χώρων της περιοχής».

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναγνώστες