Μπορείτε να επικοινωνείτε στο email

studiopressbg@gmail.com

30 Ιουνίου 2022

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΒΑΣΙΕΛΙΟΥ 
ΓΕΡΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΕ, ὕστερα ἀπὸ τόσες δεκαετίες ἄσκησης ποιὸ εἶναι τὸ συμπέρασμα τῆς ζωῆς σας; Ποιὸ τὸ ἀπόσταγμα ἀπὸ ὅ,τι βιώσατε ὡς Ὀρθόδοξος Μοναχὸς τόσα χρόνια;

-Νὰ ἀγαπήσουμε τὴν Παναγία! Διότι μέσα στὴν γλυκιὰ ἀγάπη τῆς Θεοτόκου βρίσκονται ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ οἱ εὐλογίες αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ τῆς αἰωνίου.
π.Διονύσιος Ταμπάκης

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναγνώστες