Μπορείτε να επικοινωνείτε στο email

studiopressbg@gmail.com

25 Ιανουαρίου 2023

Αδελφοποίηση του Δήμου Άργους - Μυκηνών με τη Ναζαρέτ

    Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης Ιανουαρίου 2023 αποφασίστηκε η αδελφοποίηση του Δήμου Άργους Μυκηνών με το Jezreel Valley του Ισραήλ, στο οποίο μάλιστα βρίσκεται και η Ναζαρέτ γνωστό διεθνές προσκυνηματικό κέντρο της χριστιανοσύνης.Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Σαρρής ανέφερε στην εισήγηση του:

«Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος μας στην προσπάθεια ανάδειξης της παγκόσμιας εμβέλειας ιστορικής του διαδρομής, αλλά και της επί χιλιετίες πολιτιστικής του κληρονομιάς, πλέον των λοιπών δράσεων και παρεμβάσεών του από ετών έχει συνάψει σχέσεις φιλίας και συνεργασίας , με διάφορες πόλεις και περιοχές εντός και εκτός Ευρώπης με τις οποίες μας συνδέουν όχι μόνον κοινές καταβολές αλλά και κοινά ενδιαφέροντα και στόχοι , ακολουθώντας πάντα την κατά καιρούς ισχύουσα νομοθεσία για τις διαδικασίες της επισημοποίησης αυτών των σχέσεων και ιδιαίτερα των αδελφοποιήσεων.


Έτσι στις αρχές Δεκεμβρίου 2022, εν όψει της τελετής από τον Δήμο μας των αποκαλυπτηρίων του εμβληματικού μνημείου στην πλατεία Δημοκρατίας της πόλης μας, για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ποντίων , της Μικρασιατικής καταστροφής και των Ελλήνων Εβραίων του Ολοκαυτώματος, μεταξύ των πολλών επισήμων -ιδίως από Ισραηλινής πλευράς- προς τους οποίους εκθέσαμε εθιμοτυπικά την ιστορική διαδρομή της πόλης μας, μετείχε και ο δήμαρχος του συμβουλίου της ισραηλινής περιοχής Jezreel Valley. Μιας μικρής γεωγραφικής ενότητας του Ισραήλ με πληθυσμό περίπου 35.000 κατοίκους, με ιδιαίτερη τουριστική, αγροτική αλλά και πολιτιστική ανάπτυξη, που μεταξύ των επι μέρους περιοχών του είναι και η Ναζαρέτ γνωστό διεθνές προσκυνηματικό κέντρο της χριστιανοσύνης.


Με την ευκαιρία της εδώ παρουσίας του και την ενημέρωση για την δική μας περιοχή , με ενθουσιασμό πρότεινε την αδελφοποίηση μεταξύ των περιοχών μας με στόχους τουριστικού, εκπαιδευτικού , αρχαιολογικού και αγροτικού ενδιαφέροντος, με την ανταλλαγή ομάδων πολιτών και ειδικών σε κοινά ενδιαφέροντα.


Στη συνέχεια μας παρέδωσε σειρά εγγράφων και ηλεκτρονικών εντύπων για ενημέρωση μας και αφού διαπιστώθηκε η ουσιαστική θέληση αλλα και οι δυνατότητες συνεργασίας στους παραπάνω τομείς, συμφωνήθηκε και υπογράφηκε την 3/12/2022, ένα κατ΄ αρχήν συμφωνητικό πρόθεσης μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ των περιοχών με τους στόχους που προαναφέρθηκαν. Στη συνέχεια επιβεβαιώνοντας ακόμη περισσότερο τον ενθουσιασμό τους για την προοπτική αυτή, μας έστειλαν και πλάνο προτεινόμενων κοινών ενεργειών που επισυνάπτεται σε μετάφραση στο φάκελο αυτής της εισήγησης και τον οποίο θα δούμε επι μέρους διεξοδικά στην πορεία.


Θεωρώντας λοιπόν ότι η επαφή της περιοχής μας με ιδιαίτερης σημασίας και δυναμικής ανεπτυγμένους τόπους του εξωτερικού και μάλιστα σε τομείς όπως ο τουρισμός, η εκπαίδευση, και η αγροτική ανάπτυξη , θα προβάλει ιδιαίτερα τον Δήμο μας αλλά και προσδοκούμε ότι θα αποδώσει στην περιοχή μας μελλοντικά πολλαπλά οφέλη , η συγκεκριμένη δε αυτή επαφή με τον Δήμο της ισραηλινής περιοχής Jezreel Valley είναι σαφώς προς αυτή την κατεύθυνση , η αρχική μας θετική άποψη & συμφωνία, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή ως πρόθεση αδελφοποίησης με σχετική απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219-220 του ν.3463/2006 και τις όμοιες των άρθρων 96, 101, 202 και 203 του ν.3852/2010.


Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω οι δήμοι αλλά και οι περιφέρειες αντιστοίχως μπορούν να συνεργάζονται με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με λοιπούς φορείς της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα πόλεων και περιφερειών, αδελφοποιήσεις πόλεων, σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, για την αντιμετώπιση και προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, όμως για τη συμβατότητα όλων των ανωτέρω με τις εθνικές πολιτικές, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, σε σχέση με το εύρος των αρμοδιοτήτων τους και με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2β του ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, μετα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, μεταξύ δε των απαιτούμενων δικαιολογητικών προαπαιτείται και θετική απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.


Γι αυτό συνυποβάλλοντας πλήρη φάκελο με όλα τα αναφερόμενα έγγραφα των επαφών μας με την συγκεκριμένη περιοχή (πληροφορίες, προτάσεις κλπ).


Παρακαλώ για την έγκριση της άνω συνεργασίας μέσω αδερφοποίησης με την ισραηλινή περιοχή Jezreel Valley αλλά και παράλληλα όλων των απαραίτητων διαδικασιών προώθησης και αποδοχής της στα αρμόδια τοπικά ή κεντρικά θεσμικά όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»
Το Δημοτικό Συμβούλιο, τελικά ενέκρινε την αδελφοποίηση του Δήμου Άργους – Μυκηνών με την ισραηλινή περιοχή Jezreel Valley αλλά και παράλληλα όλων των απαραίτητων διαδικασιών προώθησης και αποδοχής της στα αρμόδια τοπικά ή κεντρικά θεσμικά όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναγνώστες