Μπορείτε να επικοινωνείτε στο email

studiopressbg@gmail.com

12 Απριλίου 2023

Αναστάσιμο Μήνυμα 2023 του Μητροπολίτη Αρτης

 + Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Πρός
τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἄρτης


Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀναστάσεως δύο μαθητὲς τοῦ Κυρίου, ὁ Λουκᾶς καὶ ὁ Κλεόπας, περπατοῦσαν πρὸς τὸ χωριὸ Ἐμμαούς. Ἦταν ταραγμένοι μὲ ὅσα εἶχαν συμβεῖ τὶς τελευταῖες ἡμέρες στὰ Ἱεροσόλυμα. Συζητοῦσαν γιὰ τὸν σταυρικὸ θάνατο καὶ τὴν ἀβέβαιη ἀκόμη γιὰ αὐτοὺς εἴδηση τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ. Τότε, ἐμφανίζεται κάποιος ἄγνωστος συνοδοιπόρος, ὁ ὁποῖος τοὺς ῥωτᾶ, γιατὶ εἶναι λυπημένοι. Ἀπὸ τὴν συνομιλία μαζί Του οἱ καρδιὲς τῶν θλιμμένων μαθητῶν παρηγοροῦνται, φωτίζονται καὶ θερμαίνονται. Ὁ ἄγνωστος συνοδοιπόρος δὲν ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὸν Ἀναστάντα Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Ὁποῖο ἀναγνώρισαν οἱ μαθητὲς κατὰ τὴν ὥρα τοῦ δείπνου, ὅταν τεμάχισε τὸν ἄρτο, ποὺ εἶχε προηγουμένως εὐλογήσει.

Στὴν θέση τῶν πονεμένων, θλιμμένων καὶ προβληματισμένων μαθητῶν τοῦ Κυρίου, βρισκόμαστε πολλὲς φορὲς στὴν ζωή μας. Ἀντιμετωπίζοντας τὰ πάθη μας καὶ τὰ ἀνθρωπίνως ἄλυτα προβλήματα τῆς καθημερινότητάς μας, νομίζουμε, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀπὼν ἀπὸ τὴν ζωή μας.

Ὅμως, συναγόμενοι στὴν κλάση τοῦ Ἄρτου, στὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀναγνωρίζουμε, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι παρὼν στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν ζωή μας.

Τότε, μὲ καρδιὰ φλεγόμενη ἀπὸ τὸν θεῖο πόθο, ἐπαναλαμβάνουμε, ὅπως καὶ οἱ μαθητές Του διαρκῶς:

Κύριε μεῖνε μαζί μας, γιὰ νὰ φωτίζεις τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά μας στὴν ἐπίγνωση τοῦ θείου θελήματός Σου.

Μεῖνε μαζί μας, γιὰ νὰ μᾶς ἐνισχύεις, ὅταν κινδυνεύουμε νὰ λυγίσουμε κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῶν καθημερινῶν βιοτικῶν προβλημάτων.

Μεῖνε μαζί μας, γιὰ νὰ χαρίζεις δύναμη καὶ ὑπομονὴ σὲ ὅσους σηκώνουν τὸ βαρὺ σταυρὸ τῆς ἀῤῥώστιας.

Μεῖνε μαζί μας, γιὰ νὰ προφυλάξεις τὴν κοινωνία καὶ τὸν κόσμο ἀπὸ τοὺς πολέμους, τὰ δυστυχήματα καὶ τὰ ἐγκλήματα.

Μεῖνε μαζί μας, διότι χωρὶς Ἐσένα «οὐ δυνάμεθα ποιεῖν οὐδέν».

Εὔχομαι ταπεινὰ σὲ ὅλους, αὐτὴν τὴν ἀναστάσιμη νύκτα, νὰ ἀναγνωρίσουμε ὅλοι τὸν Ἀναστημένο Κύριο μας. Νὰ μείνει πάντοτε μαζί μας καὶ νὰ στηρίζει ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τοὺς νέους, τὶς οἰκογένειες, τοὺς ἀπόδημους Ἀρτινούς, ἀλλὰ καὶ κάθε πονεμένο καὶ ταλαιπωρημένο ἄνθρωπο.

Ἔτη πολλὰ καὶ εὐλογημένα.

Μὲ ἀναστάσιμες εὐχὲς
Ὁ Μητροπολίτης

† ὁ Ἄρτης Καλλίνικος

Ἄρτα, Ἅγιον Πάσχα 2023

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναγνώστες