Μπορείτε να επικοινωνείτε στο email

studiopressbg@gmail.com

20 Μαΐου 2023

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΙΟ

 ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

«ΘΕΟΜΑΝΑ-ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ»

ΝΕΑ ΚΙΟΣ - ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Γίνεται γνωστό σὲ ὅλους, ὅτι τὴν Τετάρτη 24η Μαΐου 2023 ἡ Ἐκ-

κλησία μας ἑορτάζει τὴν Ἀπόδοση τῆς Μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς

τῆς πίστεώς μας, τοῦ Ἁγίου Πάσχα.

Τήν Τρίτη 23η Μαΐου 2023 θά τελεσθεῖ σύντομος Ἱερά Ἀναστά-

σιμη Ἀγρυπνία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Εἰρήνης ἀπό τίς 9 τό βράδυ έως τίς

12.30 ξημέρωμα Τετάρτης.

Θά τελεσθοῦν οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινού, τοῦ Ὄρθρου καί

τῆς Ἀναστάσιμης Θείας Λειτουργίας.

Μέ τήν Ἀναστάσιμη Ἀγρυπνία τῆς Ἀποδόσεως τῆς Ἑορτῆς τοῦ

Πάσχα δίνεται ἡ εὐκαιρία σέ ὅλους νά ἑορτασθεῖ μέ λαμπρότητα καί

ἱεροπρεπῶς ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως, κα-

θώς οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις ψάλλονται πανηγυρικῶς ὅπως ἀκρι-

βῶς κατά τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως.

Παρακαλεῖσθε ὅπως παρευρεθεῖτε διά νά τιμήσωμεν

τήν Μεγάλη Ἀναστάσιμη Ἑορτή.

Γιά τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιο

Ὁ Ἐφημέριος

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναγνώστες