Μπορείτε να επικοινωνείτε στο email

studiopressbg@gmail.com

01 Απριλίου 2022

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 


Πτηνό το είδος Σαίνη στην φύση του Ναυπλίου, Παρασκευή 1 Απριλίου 2022.

Το Σαΐνι είναι είδος μη γνήσιου γερακιού (γένος Accipiter), που απαντά και στον ελλαδικό χώρο. Η Ελλάδα έχει την τιμή να φιλοξενεί τους μεγαλύτερους αναπαραγόμενους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, μετά την Ρωσία,  κάτι εξαιρετικά σημαντικό, δεδομένης της περιορισμένης και διάσπαρτης κατανομής του είδους.

 


Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναγνώστες