Μπορείτε να επικοινωνείτε στο email

studiopressbg@gmail.com

15 Ιανουαρίου 2023

Πλήθος υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών καταμετρήθηκαν στη Λιμνοθάλασσα Βιβαρίου στην Αργολίδα
Οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) γίνονται σε όλους τους σημαντικούς υγρότοπους της χώρας στα μέσα Ιανουαρίου κάθε χρόνου.


Καταμετρώνται τα υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών που διαχειμάζουν στη χώρα μας αλλά και κάποια άλλα είδη που συνδέονται με υγροτόπους (π.χ. θαλασσοπούλια, κάποια αρπακτικά κλπ.).


Οι μετρήσεις αυτές αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου προγράμματος της Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands International) και πρόκειται για το μακροβιότερο πρόγραμμα παρακολούθησης της βιοποικιλότητας στον κόσμο. Διεξάγονται κάθε χρόνο σε πάνω από 100 χώρες με τη συμμετοχή περίπου 15.000 καταμετρητών, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι εθελοντές.


Τα δεδομένα που συλλέγονται επιτρέπουν την εκτίμηση των τάσεων των πληθυσμών των υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών και των μεταβολών που παρουσιάζουν οι υγρότοποι, τον προσδιορισμό των υγροτόπων διεθνούς σημασίας και την παροχή πληροφοριών που μπορεί να βοηθήσει στην προστασία και στη σωστή διαχείριση των πληθυσμών αυτών των πουλιών αλλά και των υγροτόπων που τα στηρίζουν.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα οργανώνεται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία με συμμετοχή πολλών φορέων και οργανώσεων, όπως η ΕΠΠ και εκατοντάδων εθελοντών. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960, από επισκέπτες ορνιθολόγους και όχι σε ετήσια βάση. Από το 1982 οι μετρήσεις γίνονται κάθε χρόνο και κατά μέσο όρο καταμετρώνται 600.000 - 800.000 πουλιά από περίπου 95 είδη συνολικά σε περίπου 75 υγροτοπικές περιοχές της χώρας, ενώ στο ελληνικό κομμάτι της Πρέσπας οι μετρήσεις ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 1988.

Στα πλαίσια της δράσης έγιναν παρατηρήσεις και καταμετρήσεις των πτηνών από εθελοντές και στην Λιμνοθάλασσα Βιβαρίου στην Αργολίδα το Σάββατο 14 Ιαν 2023:


Αναλυτικά τα πουλιά που καταμετρήθηκαν:

Καστανοκέφαλος Γλάρος: 7
Ασημόγλαρος της Μεσογείου: 3
(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος: 3
Σταχτοτσικνιάς: 1
Αργυροτσικνιάς: 15
Λευκοτσικνιάς: 1
Ξεφτέρι: 1
(Κοινή) Γερακίνα: 1
(Ευρωπαϊκή) Κίσσα: 2
Καρακάξα: 8
(Σταχτιά) Κουρούνα: 3
Καλόγερος: 3
Δεντροφυλλοσκόπος: 25
Ψευταηδόνι: 3
Μαυροσκούφης: 25
Μαυροτσιροβάκος: 2
Κοκκινολαίμης: 25
Καρβουνιάρης: 3
Γαλαζοκότσυφας: 1
Σπιτοσπουργίτης: 30
Δεντροσπουργίτης: 5
Λευκοσουσουράδα: 2
(Κοινός) Σπίνος: 20
Φλώρος: 2
Φανέτο: 10
Καρδερίνα: 6
(Ευρωπαϊκό) Σκαρθάκι: 10
Λούγαρο: 2

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναγνώστες